Adiktologická konference v Plzeňském kraji 

 

Registrace na XII. ročník byla ukončena pro naplnění kapacity.