.

 Děkujeme za Vaši účast na XI. ročníku adiktologické konference. 

Již nyní pro Vás začínáme připravovat další ročník.