Adiktologická konference v Plzeňském kraji 

 

XII. ROČNÍK KONFERENCE

Děkujeme za Vaši účast na XII. ročníku konference. Již nyní pro Vás začínáme připravovat další ročník. Těšíme se na opět viděnou!

Sledujete aktuality na Instagramu konference.

Téma XII. ročníku konference bylo „Závislost a chudoba“.

 Závislost a chudoba. Jedno bez druhého může existovat, jako ještěrka bez ocasu. Častěji je ale vídáme společně. Jak souvisí závislost s chudobou? Podílí se chudoba na závislosti stejně jako závislost na chudobě? A jak chudobu vlastně vnímáme – co chudoba ještě není a co už ano? Když jsme závislí a chudí, jsme ztracení - LOST, a musí to tak být navždy? Chudoba jako překážka v úzdravě nebo chudoba jako výzva. Co je horší, chudoba na začátku nebo chudoba na konci cesty k úzdravě? Sužuje chudoba pomáhající služby a ovlivňuje jejich kvalitu?