PROGRAM XI. AT KONFERENCE

 3.11. Odborný program - seznam příspěvků:

Adherence k léčbě u nitrožilních
uživatelů drog
přednese MUDr. Václav Hejda, Hepatologická
ambulance I.Interní kliniky FN, Centrum
 pro léčbu virových hepatitid
 

A kde jsem se to, #◊!Ꙋ‼, měla naučit?

 

přednesou Michal Matula a Jana Mátlová, Společnost Podané ruce

 

Hardcore aplikace v praxi 

přednese Jana Jindrová, Point 14, z.ú.
 Hardcore je u závislých obrana a její překoná(vá)ní

přednese Mgr. Ondřej Ostrovský, Point 14, z.ú.

 Můj dům, můj hrad přednese Mgr. Markéta Ackrmannová, Spolek Ulice Plzeň
 Myslel si, že je to známka PUNKU aneb Od nezávislosti k závislosti přednese Mgr. Aneta Rothová, Point 14, z.ú.
„Neberte to osobně, ale kdybyste teď umřela, tak by mě to moc netrápilo“ – o ne/ vztahové práci s gamblery. přednesou Bc. Lucie Peschiková a Mgr. Lucie Plavjaniková, Centrum protidrogové prevence

a terapie, o.p.s.

 Nechci, aneb pátrání po různých zdrojích vzdoru u klientů  

přednesou Mgr. Václav Štrunc a Mgr. Michal Slivka, Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Ochutnávka PBSP terapie a teorie workshopem provede Mgr. Jakub Havlíček, Spolek Ulice Plzeň

Podpora v bydlení u lidí užívajících psychoaktivní látky. Zkušenosti obce a neziskovky a jejich kooperace.

přednese Mgr. Karplína Vodičková, Magistrát města Plzně a PhDr. Jiří Frýbert, Ledovec, z.s.

Renesance Programu pro osobu v konfliktu
se zákonem

přednesou Bc. Jana Repková, Dis., Mgr. Eva Masaříková, Bc. Ladislav Krajdl, Aneta Holubová, MSc. a Bc. Jana Řezáčová, Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

SAMOSPRÁVA aneb vydělej si ňákou kačku
na Kontaktce u nás v Káčku

přednesou Mgr. Vendula Holubová a Ivana Kolářová, Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Sexuální a intimní vztahy v Terapeutické komunitě pro závislé, ano či ne?

přednese Patrik Folíř, Kolpingovo dílo, z.s.

 Truchlení jako cesta k osobnímu růstu u matek

a dětí s PTSD

přednese Mgr. Svitlana Surova, Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

V kůži klienta nastupujícího do Střediska následné péče, Point 14

workshopem provedou Mgr. Kateřina Jeníková, Mgr. Jindřich Houška, Mgr. Dominika Four, Point 14, z.s.

 

 4.11. Kulturní program