HRANICE Plzeň 7.-8.11.2024

Adiktologická konference v Plzeňském kraji

HOME
PROGRAM
REGISTRACE
PODPOŘILI NÁS
NAPIŠTE NÁM
PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Udělujete tímto souhlas společnosti Centrum protdrogové prevence a terapie, o.p.s., se sídlem Plzenecká 13, Plzeň 326 00 IČ: 252 32 142, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje za účele zpracování registračních formulářů na webových stránkách www.atkonferenceplzen.cz

- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mail
- název společnosti, adresa

1. Jméno, příjmení, datum narození , e-mail, název společnosti a adresa je nutné zpracovat za účelem zpracování registrace posluchače, nebo přednášejícího a vystavení pokladního dokladu. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu nutné archivace daňových dokladů jak ukládají zákony ČR.

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel softwaru, poskytovatel webhostingu, účetní firma. b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů