XII. ROČNÍK KONFERENCE

Přípravy XII. ročníku adiktologické konference jsou v plném proudu. Sledujete novinky na Instagramu konference! 


Letos na téma „Závislost a chudoba“.

 Závislost a chudoba. Jedno bez druhého může existovat, jako ještěrka bez ocasu. Častěji je ale vídáme společně. Jak souvisí závislost s chudobou? Podílí se chudoba na závislosti stejně jako závislost na chudobě? A jak chudobu vlastně vnímáme – co chudoba ještě není a co už ano? Když jsme závislí a chudí, jsme ztracení - LOST, a musí to tak být navždy? Chudoba jako překážka v úzdravě nebo chudoba jako výzva. Co je horší, chudoba na začátku nebo chudoba na konci cesty k úzdravě? Sužuje chudoba pomáhající služby a ovlivňuje jejich kvalitu?